JUNTA DIRECTIVA


PRESIDÈNCIA: Marta Bruns i Sánchez

VICEPRESIDÈNCIA: Eduard Garcia i González

TRESORERIA: Marc Amat i Muñoz

SECRETARIA: M. Assumpció Térmens i Perarnau