Política de protecció de dades


Objecte

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals (RGPD), aquesta política pretén facilitar-vos la informació prevista als articles 13 i 14 de l'esmentat Reglament, així com d'altra que es considera necessària sobre com recollim i com utilitzem les vostres dades personals.


Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és el Club Esportiu Catalunya Orientació Rumb Lliure (CAT-O), entitat sense ànim de lucre que agrupa i coordina persones dedicades a la pràctica i promoció de l'esport de curses d'orientació, amb:

El representant del responsable del tractament és el president del CAT-O.

Com a ens públic, el CAT-O ha designat un Delegat de Protecció de Dades (DPD). Les seves dades de contacte són:


Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem les vostres dades de caràcter personal per les següents finalitats:

 • Tramitació de les llicències federatives dels esportistes.

 • Organització de competicions esportives.

 • Gestió administrativa de proveïdors

 • Gestió de recursos humans dels nostres treballadors i voluntaris.

 • Gestió d'activitats formatives.

 • Informació i promoció de l'esport.

 • Gestió de la informació i continguts de la nostra pàgina web www.cat-o.cat i de les nostres xarxes socials.

 • Captació d'imatges per garantir la seguretat de les persones i béns.


Legitimació pel tractament de les dades

El tractament es realitza d'acord amb una relació contractual, una obligació legal pel responsable i el consentiment de l'interessat.


Com recollim les vostres dades personals i quines són?

Informació que ens faciliteu mitjançant formularis web

Alguns dels formularis web a través dels quals recollim les vostres dades personals són:

 • Bústies de contacte.

 • Inscripció a esdeveniments organitzats pel CAT-O.

 • Sol·licitud d'informació pública (transparència).

 • Registre d'usuaris, per a la descàrrega d'informació o l'ús de certs serveis.

En aquests casos, en el moment de la recollida s'indica la informació bàsica sobre protecció de dades, especialment la seva finalitat.

En general, les dades personals que ens faciliteu mitjançant aquests formularis són:

 • Adreça de correu electrònic.

 • Nom i cognoms.

 • Adreça postal.

 • Nom d'usuari i contrasenya per accedir a les nostres aplicacions web i serveis.

Informació que ens faciliteu mitjançant correu electrònic, telèfon, xarxes socials i altres canals de comunicació

En aquests casos, la informació que recollim és la que ens proporcioneu de forma proactiva i voluntària, i només la utilitzem per gestionar les vostres consultes, peticions, suggeriments, queixes, etc. Part d'aquestes dades poden residir en servidors de terceres parts (Twitter, Facebook, etc.).

Informació que recollim de les vostres visites als nostres webs

Pel simple fet de navegar pels nostres webs, recollim informació limitada dels usuaris i estadístiques globals anònimes.

Aquesta informació la utilitzem per millorar l'accés als continguts i als serveis que us oferim, i per monitorar el seu rendiment.

Aquesta informació l'obtenim mitjançant les galetes que es desen en els vostres navegadors i els logs que es desen en els nostres servidors web.

Per a més informació, consulteu la política de galetes.

Informació que recollim quan us autentiqueu

Alguns dels nostres serveis i aplicacions web permeten un ús personalitzat. A aquest efecte, és necessari que us identifiqueu amb un usuari i una contrasenya, dades que es poden desar en format de galeta en el vostre navegador per tal que pugueu gaudir d'aquesta personalització o per tal que no hàgiu d'autenticar-vos en cada accés.

Per a més informació, consulteu la política de galetes.

Dades de menors

Si bé els continguts dels nostres webs i aplicacions poden ser utilitzats per menors d'edat, en cap cas requerim les seves dades personals.

Si sou menors d'edat, si us plau no intenteu registrar-vos com a usuari dels nostres webs o aplicacions. Si alguna persona menor d'edat facilita dades, seran els seus pares o tutors els únics responsables d'aquesta situació. Si descobrim que hem obtingut informació personal d'un menor, sense consentiment dels tutors legals, eliminarem aquesta informació el més aviat possible.


Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Només emmagatzemem la vostra informació personal en la mesura que la necessitem, a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per a la qual va ser recollida, i segons la base jurídica del seu tractament, de conformitat amb la llei aplicable.

Conservarem la vostra informació personal mentre estigueu registrats com a usuaris dels nostres serveis, mentre existeixi una relació contractual o comercial, o mentre no exerciu el vostre dret de supressió o limitació del tractament de les vostres dades (per a més informació, vegeu l'apartat sobre els vostres drets). En aquests casos, conservarem la informació degudament bloquejada, sense fer-ne cap ús, mentre pugui ser necessària per a l'exercici o la defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del tractament de les vostres dades, que hagi de ser atesa i per a la qual sigui necessari recuperar-la.

També podem conservar les vostres dades personals durant un temps addicional raonable per facilitar la resposta a consultes, sol·licituds o queixes que pugueu adreçar-nos posteriorment.

Per determinar els períodes de conservació de dades personals, tenim en compte:

 • la quantitat de dades,

 • la naturalesa de les dades,

 • la sensibilitat de les dades,

 • el risc potencial de danys per un ús no autoritzat o per revelació de les vostres dades,

 • les finalitats per a les quals tractem les vostres dades i si podem aconseguir aquestes finalitats mitjançant altres mecanismes, i els requisits legals aplicables.

En algunes ocasions, fem anònimes les vostres dades personals (per tal que no es puguin associar amb vosaltres) per a finalitats estadístiques. En aquests casos, emmagatzemem aquesta informació (anònima) de forma indefinida, sense notificar-vos-ho.


A qui podem comunicar les vostres dades?

La major part de les dades que recollim resideixen en servidors nostres, però en alguns casos és necessari comunicar a terceres parts la informació que ens heu proporcionat, per poder prestar-vos el servei sol·licitat; per exemple, el lliurament de material en el cas que us l'hàgim de fer arribar per servei de missatgeria.

També hi ha empreses que ens presten altres tipus de serveis, per exemple, de l'entorn de les tecnologies de la informació. Aquestes terceres parts només tenen accés a la informació personal que necessiten per dur a terme els seus serveis. Se'ls exigeix que mantinguin la confidencialitat respecte de les vostres dades i no poden utilitzar-les de cap altra forma que no sigui la que hem sol·licitat.

En tots els casos, assumim la responsabilitat per la informació personal que ens faciliteu i sol·licitem a aquelles empreses amb què compartim les vostres dades que apliquin el mateix grau de protecció que nosaltres.

Així mateix, la vostra informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats sorgides del tractament.

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ha hàgiu consentit prèviament.


Xarxes socials

El CAT-O informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram i YouTube), amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

El CAT-O té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només seran utilitzades dins de la mateixa xarxa social. No són incorporades a cap sistema de tractament.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, exercitar-los davant el CAT-O, dirigint la seva petició a través del correu electrònic catalunya.orientacio@gmail.com, d'acord amb el RGPD, ha de tenir els següents matisos:

 • Accés: vindrà definit per la funcionalitat de la xarxa social i la capacitat d'accés a la informació dels perfils dels usuaris.

 • Rectificació: només podrà satisfer-se amb relació amb aquella informació que es trobi sota el control del CAT-O. Per exemple, eliminar comentaris publicats en la mateixa pàgina. Normalment, aquest dret haurà d'exercir-lo davant la xarxa social.

 • Supressió o Oposició: com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobi sota el control del CAT-O. Per exemple, deixar d'estar unit al perfil.

El CAT-O durà a terme les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.

 • Publicació en el perfil de l'usuari de tota aquella informació i continguts exclusivament relacionats amb les activitats del CAT-O.

 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.

 • Actuacions de l'estat de la pàgina que es van publicar en el perfil de l'usuari.

L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L'usuari, una vegada unit a la pàgina del CAT-O, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la xarxa social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d'aquests, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, o que infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, el CAT-O es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.

El CAT-O no es farà responsable del contingut que lliurement ha publicat un usuari.

L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part del CAT-O, però sí que romandran a la xarxa social.

Concursos i promocions

El CAT-O es reserva el dret a fer concursos i promocions, en els quals podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la xarxa social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La xarxa social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, ni les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat

El CAT-O utilitzarà la xarxa social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la normativa vigent de protecció de dades i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina del CAT-O perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l'enllaç a la política de privacitat de la/les xarxa/es social/s:


Com protegim les vostres dades?

Sempre que estiguin sota el nostre control, farem tot el possible per assegurar que les vostres dades personals es tractin d'una forma que garanteixi la seguretat necessària per evitar-ne un ús no autoritzat o il·legal, la seva pèrdua accidental, destrucció o dany.

Amb aquesta finalitat, utilitzem mesures tècniques i organitzatives adequades que, alhora, són revisades periòdicament. Protegim la vostra informació personal mitjançant l'ús d'una combinació de controls de seguretat tant físics com informàtics o lògics, fins i tot controls d'accés que restringeixen i administren la forma com les vostres dades personals són tractades, administrades i gestionades. També ens assegurem que els nostres treballadors estiguin degudament capacitats per protegir la vostra informació personal.

Hem establert procediments per gestionar qualsevol incidència sospitosa relacionada amb dades personals que pogués esdevenir-se, la qual us seria notificada, així com qualsevol regulació aplicable a la incidència que legalment estiguem obligats a complir.


Quins són els vostres drets de protecció de dades i com es poden exercir?

 • Retirada del consentiment. Quan estiguem utilitzant la vostra informació personal a partir del vostre consentiment, teniu el dret de retirar-lo en qualsevol moment.

 • Dret a ser informat. Teniu el dret a ser informats sobre l'ús de la vostra informació personal. Aquesta política, i els textos legals resumits que utilitzem en les nostres comunicacions i formularis, pretenen ser una descripció clara i transparent la respecte.

 • Dret d'accés. Podeu sol·licitar-nos (per escrit) quina informació vostra tenim i/o demanar-nos-en una còpia.

 • Dret de supressió. A partir del 25 de maig de 2018, podeu exercir el vostre dret a l'oblit, és a dir, d'eliminar les dades que us puguin identificar personalment. Hi pot haver ocasions en què no puguem complir aquesta sol·licitud per motius legals, fet que us seria notificat. En alguns casos, suggerirem donar-vos de baixa de futures comunicacions, en lloc d'eliminar les dades.

 • Dret de rectificació. Si les vostres dades són incorrectes en les nostres bases de dades, teniu el dret de demanar-nos la seva actualització.

 • Dret a la limitació del tractament. En certes situacions, teniu el dret de demanar-nos una limitació en el tractament que fem de les vostres dades, si no esteu d'acord amb la seva exactitud o ús legítim. Això comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

 • Dret a la portabilitat de les dades. Quan estiguem utilitzant la vostra informació personal amb el vostre consentiment, la llei us permet demanar-nos la portabilitat de les vostres dades a un altre proveïdor de serveis. En aquest cas, us facilitarem (a vosaltres o a la tercera part que ens hàgiu indicat) les vostres dades personals en un format estructurat, d'ús comú i ilegible, sempre que sigui tècnicament viable.

 • Dret d'oposició i decisions individuals automatitzades. Podeu, sempre que no concorri cap de les excepcions previstes en el Reglament, oposar-vos al fet que les vostres dades siguin objecte de tractament. Aquesta oposició, la podeu presentar en qualsevol moment, i es podrà basar en motius relacionats amb la vostra situació particular. En aquest cas, deixarem de tractar les vostres dades personals.

Alguns d'aquests drets els podeu exercir directament a través dels formularis web habilitats a aquest efecte i també mitjançant l'enllaç corresponent en els correus informatius que us enviem (si és el cas).

Complementàriament, podeu sol·licitar l'exercici de qualsevol d'aquests drets adreçant un correu electrònic a catalunya.orientacio@gmail.com.


Galetes (cookies)

Utilitzem galetes (cookies) per distingir-vos d'altres usuaris en els nostres webs, per millorar la informació i els serveis que us oferim, i per facilitar-vos l'accés. Aquestes galetes no poden ser utilitzades per identificar-vos personalment, ja que s'associen únicament a un usuari anònim i el seu dispositiu.

Podeu configurar el vostre navegador per rebutjar totes o algunes galetes, o per tal que us alerti quan els webs n'instal·len o hi accedeixen. Si desactiveu o rebutgeu les galetes, tingueu en compte que algunes parts dels webs poden ser innaccessibles o no funcionar correctament.

Per a més informació, consulteu la política de galetes.


Canvis en aquesta política

Qualsevol canvi que en el futur puguem fer a la nostra política de privacitat es publicarà en aquesta pàgina i, si escau, us ho notificarem per correu electrònic. En cas que sigui necessari, us sol·licitarem que, per continuar utilitzant els nostres serveis, llegiu i accepteu els nous termes.


Contacte

Si teniu qualsevol classe de consulta o comentari, o si desitgeu fer-nos algun suggeriment sobre com utilitzem les dades personals, podeu enviar un correu electrònic a catalunya.orientacio@gmail.com.


Reclamacions

Teniu dret a presentar una reclamació al Delegat de Protecció de Dades (DPD) del CAT-O, a través de l'adreça catalunya.orientacio@gmail.com.

Si, un cop fet això, no veieu resolta la reclamació, podeu interposar-la davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades mitjançant la seva seu electrònica.


Recomanacions

 • No faciliteu a ningú el vostre usuari ni la vostra contrasenya.

 • No apunteu el vostre usuari ni la vostra contrasenya en llocs de fàcil accés, com l'ordinador o l'agenda.

 • Desconnecteu sempre la sessió del navegador després d'haver accedit a una zona de seguretat o d'haver introduït al sistema el vostre usuari o la vostra contrasenya.